O Mnie

A+ | Reset

Roman Zakrzewski urodził się w 1955 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa Jerzego Nowosielskiego w 1985 roku. Artysta malarz, od wczesnych lat wykazywał zainteresowanie portretem, który stał się głównym tematem jego twórczości.

„ W malarstwie poszukuję prostoty i harmonii oraz piękna duchowego człowieka. Oczywiście, mam swoje inspiracje, swoich mistrzów takich jak Leonardo, Rafael, Botticelli czy Modigliani. Sztuka tych artystów formowała moją postawę twórczą. Piękno, do którego dążyli stało się również moim celem i sensem sztuki. Wierzę, że Bóg powołał artystę do tworzenia piękna i że obowiązkiem artysty jest obrona najwyższych wartości etycznych i estetycznych oraz wnoszenie ich w dzisiejszą rzeczywistość.”
„Tylko Bóg jest prawdziwym artystą. Z niczego stworzył piękno. Artyści muszą się inspirować ”
Roman Zakrzewski, 2010.

Wystawy:

Udział w wystawach zbiorowych i aukcjach charytatywnych w Krakowie, Rzeszowie, Niemczech, Belgii, USA. Obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii. Więcej o wystawach znajdziesz tutaj   →   Wystawy.

Ważniejsze wystawy:

Biografia

image