Przykłady obrazów poziomych malowanych w technice laserunku w roku 2010.
Etap 1 - rysunek na płótnie. Etap 2 - czarno-biały modelunek na płótnie. Etap 3 - dodanie koloru, olej na płótnie.

Image 1-1
Etap 1 - rysunek
2010 / 130x105cm.
Image 1-2
Etap 2 - modelunek
2010 / 130x105cm.
Image 1-3
Etap 3 - laserunek
2010 / 130x105cm.
Image 1-4
Etap 1 - rysunek
2010 / 130x110cm.
Image 1-5
Etap 2 - modelunek
2010 / 130x110cm.
Image 1-6
Etap 3 - laserunek
2010 / 130x110cm.

Warsztat