Technika Laserunku

A+ | Reset

Jedną z technik, którą stosuję w malarstwie, jest technika laserunku. Laserunek można wykorzystać w różny sposób. Opiszę tutaj pracochłonną i skomplikowaną technikę, stosowaną przez starych mistrzów malarstwa, od której zaczęto odchodzić już pod koniec XIX wieku.

Praca nad obrazami w tej technice to trzy etapy: rysunek, czarno-biały modelunek oraz położenie koloru. Podmalówka (modelunek) pod obraz wykonywana była światłocieniowo, to znaczy malowana jedynie dwoma kolorami - bielą i czernią. Ta baza pomagała «ustawić» obraz walorowo, wspomagała i wzmacniała działanie koloru, pozwalając uzyskać bardziej harmonijne zestawienia oraz jednorodne położenie barwy.

Aby właściwie wykorzystać podmalówkę, kolor był kładziony laserunkowo (prześwitująco). Efekt końcowy, to współpraca podmalówki oraz koloru. Na etapie modelunku, możliwe były jeszcze różne poprawki i modyfikacje, aby w ostatniej fazie zajmować się już tylko kolorem.
Metoda ta doskonaliła wiedzę i technikę artysty. Uczyła go budowania bryły oraz wyczucia przestrzeni. Obrazy budowane w ten sposób nie ciemniały, ponieważ posiadały jasny fundament modelunku, który podświetlał kolor od dołu.
Zobacz przykłady ( menu po lewej ) obrazów malowanych przeze mnie w tej technice.

Warsztat

image